actuals nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actuals nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actuals giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actuals.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actuals

    * kinh tế

    hàng hiện có