actual value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual value.

Từ điển Anh Việt

 • actual value

  (Tech) trị số thực

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • actual value

  * kinh tế

  giá trị thực tế

  * kỹ thuật

  giá trị thực

  hóa học & vật liệu:

  giá trị hữu hiệu

  cơ khí & công trình:

  giá trị thực tế

  điện lạnh:

  giá trị tức thời