actual damage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual damage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual damage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual damage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • actual damage

  * kinh tế

  tổn thất thực tế

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  thiệt hại thực tế