actual tare nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual tare nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual tare giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual tare.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual tare

    * kinh tế

    trọng lượng bì thực tế