actual demand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual demand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual demand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual demand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual demand

    * kinh tế

    nhu cầu thực tế