actual thickness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual thickness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual thickness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual thickness.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual thickness

    * kỹ thuật

    chiều dầy thực