actual rate (of interest) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual rate (of interest) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual rate (of interest) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual rate (of interest).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual rate (of interest)

    * kinh tế

    lãi suất thực tế