actual progress of the works nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual progress of the works nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual progress of the works giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual progress of the works.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual progress of the works

    * kinh tế

    tiến độ thực tế của công trình