actual process temperature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual process temperature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual process temperature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual process temperature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • actual process temperature

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  nhiệt độ quá trình thực

  điện lạnh:

  nhiệt quá trình thực