tuyệt trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tuyệt

  * ttừ

  excellent; great, mighty

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tuyệt

  * adj

  excellent; great, mighty

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tuyệt

  excellent, great, mighty