tuyệt thực trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt thực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt thực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt thực

    to go on hunger-strike

    thời nay, tuyệt thực được dùng như một thứ vũ khí chính trị in modern times, the hunger strike has been employed as a political weapon

    người tuyệt thực hunger-striker

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tuyệt thực

    to go on a hunger strike