tuyệt bản trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt bản trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt bản sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt bản

    out of stock