tuyệt tác trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt tác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt tác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tuyệt tác

  * dtừ

  masterpiece

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tuyệt tác

  * noun

  masterpiece

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tuyệt tác

  masterpiece