tuyệt xảo trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt xảo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt xảo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt xảo

    excellence

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tuyệt xảo

    exquisite, excellent