tuyệt giống trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt giống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt giống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tuyệt giống

  * dtừ

  extirpation, extinction

  * ngđtừ

  extirpate

  * ttừ

  extinct, issueless, extinctive