tuyệt tích trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt tích trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt tích sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tuyệt tích

  * đtừ

  to vanish, to leave no trace

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tuyệt tích

  * verb

  to vanish, to leave no trace

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tuyệt tích

  to vanish, leave no trace