tuyệt mạng trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt mạng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt mạng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt mạng

    xem lìa đời