tuyệt quán trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt quán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt quán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt quán

    outstanding, eminent