tuyệt chủng trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt chủng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt chủng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tuyệt chủng

  extinct

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tuyệt chủng

  * adj

  exlinct

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tuyệt chủng

  to be extinct