tuyệt đẹp trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt đẹp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt đẹp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt đẹp

    * ttừ

    ripping, gorgeous