tuyệt kinh trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt kinh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt kinh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt kinh

    menopause

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tuyệt kinh

    menopause