tuyệt mệnh trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt mệnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt mệnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt mệnh

    xem lìa đời

    thư tuyệt mệnh suicide note