tuyệt mật trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt mật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt mật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt mật

    top secret

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tuyệt mật

    top secret