tuyệt vời trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt vời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt vời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tuyệt vời

  excellent; splendid; wonderful

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tuyệt vời

  * adj

  excellent, splendid

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tuyệt vời

  excellent, splendid, wonderful