tuyệt diệu trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt diệu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt diệu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tuyệt diệu

  * ttừ

  admirable, wonderful

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tuyệt diệu

  * adj

  admirable, wonderful

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tuyệt diệu

  admirable, wonderful, excellent, beyond compare