tuyệt đỉnh trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt đỉnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt đỉnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt đỉnh

    * dtừ

    apogee, meridian

    * ttừ

    meridian, meridional, apogean