lưu xú trong Tiếng Anh là gì?

lưu xú trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu xú sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lưu xú

    leaving a bad name

    lưu xú vạn niên leave behind a bad name