lưu danh trong Tiếng Anh là gì?

lưu danh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu danh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lưu danh

  * đtừ

  to leave a good name

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lưu danh

  * verb

  to leave a good name

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lưu danh

  to leave a good name