lưu tâm trong Tiếng Anh là gì?

lưu tâm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu tâm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lưu tâm

  * đtừ

  to pay attention; to take notice

  lưu tâm đến việc gì to take account of something

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lưu tâm

  * verb

  to pay attention; to take notice

  lưu tâm đến việc gì: to take account of something

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lưu tâm

  to pay attention, heed