lưu cầu trong Tiếng Anh là gì?

lưu cầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu cầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lưu cầu

  (từ nghĩa cũ) jade-inlaid sword

  ' giết nhau chẳng cái lưu cầu, giết nhau bằng cái ưu sầu độc chưa ' (nguyễn gia thiều) not to kill one another with jade inlaid swords, but with cares and melancholy, oh how wicked!

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lưu cầu

  (từ cũ; nghĩa cũ) Jade-inlaid sword

  "Giết nhau chẳng cái lưu cầu, Giết nhau bằng cái ưu sầu độc chưa " (Nguyễn Gia Thiều): Not to kill one another with jade inlaid swords, but with cares and melancholy, oh how wicked!

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • Lưu Cầu

  Ryuukyu

 • lưu cầu

  jade-inlaid sword