lưu lại trong Tiếng Anh là gì?

lưu lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lưu lại

  * dtừ

  stop, tarrying, abode

  * nđtừ

  tarry, stop

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lưu lại

  to stay, remain, be in