lưu niệm trong Tiếng Anh là gì?

lưu niệm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu niệm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lưu niệm

  commemorative

  tặng ai quyển sách để lưu niệm to give someone a book as a keepsake/souvenir

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lưu niệm

  Keep for the sake of (the giver...)

  Tặng ai quyển sách để lưu niệm: To give someone a book for a keepsake

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lưu niệm

  keep for the sake of (the giver)