lưu xá trong Tiếng Anh là gì?

lưu xá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu xá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lưu xá

    dormitory, hostel