lưu vực trong Tiếng Anh là gì?

lưu vực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu vực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lưu vực

  * dtừ

  barin; valley

  lưu vực sông hồng hà the red river valley

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lưu vực

  * noun

  barin; valley

  lưu vực sông Hồng Hà: the Red River valley