đi xe trong Tiếng Anh là gì?

đi xe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi xe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đi xe

  * dtừ

  riding

  * thngữ

  to drive along

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đi xe

  to drive, go by car