đi dạo trong Tiếng Anh là gì?

đi dạo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi dạo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đi dạo

  to take a walk/stroll; to take an airing; to go for a walk/ramble/saunter; to promenade; to stroll

  đi dạo trước khi ngủ to take a walk before bed

  dẫn bạn đi dạo quanh vườn to promenade one's friend round the garden

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đi dạo

  * verb

  to sholl, to go for a walk

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đi dạo

  to stoll, go for a walk