đi ra trong Tiếng Anh là gì?

đi ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đi ra

  to go out; to come out

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đi ra

  Go out of one's house

  Discharge (from one's bowels)

  Đi ra máu To discharge blood (from one's bowels)

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đi ra

  to go out, discharge