đi lén trong Tiếng Anh là gì?

đi lén trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi lén sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi lén

    * nđtừ

    slink, sidle, gumshoe

    * thngữ

    to steal away