đi dép trong Tiếng Anh là gì?

đi dép trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi dép sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi dép

    * ngđtừ

    sandal

    * ttừ

    discalceate