đi là trong Tiếng Anh là gì?

đi là trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi là sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi là

    * đtừ

    to go to work; to go to business