đi bộ trong Tiếng Anh là gì?

đi bộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi bộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đi bộ

  to walk; to go on foot

  đi bộ về nhà to walk home

  chúng ta sẽ đi bộ đến sân vận động we'll walk to the stadium

  xem tuần hành

  cuộc đi bộ vì hòa bình a peace march

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đi bộ

  * verb

  to walk

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đi bộ

  to go on foot, (take a) walk