đi về trong Tiếng Anh là gì?

đi về trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi về sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đi về

  * dtừ

  heading

  * ttừ

  inbound

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đi về

  to return, go back, go home