đi tè trong Tiếng Anh là gì?

đi tè trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi tè sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi tè

    * dtừ

    slash

    * nđtừ

    piss, piddle