đi ngủ sớm trong Tiếng Anh là gì?

đi ngủ sớm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi ngủ sớm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi ngủ sớm

    * thngữ

    to go to bed with the lamb and rise with the lark

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đi ngủ sớm

    to go to bed early