đi mệt nhọc trong Tiếng Anh là gì?

đi mệt nhọc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi mệt nhọc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi mệt nhọc

    * dtừ

    trudge; * đtừ trudge