đi lấy trong Tiếng Anh là gì?

đi lấy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi lấy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi lấy

    * ngđtừ

    collect, get