đi dạo chơi trong Tiếng Anh là gì?

đi dạo chơi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi dạo chơi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi dạo chơi

    * nđtừ

    promenade

    * ttừ

    touring