đi đầu trong Tiếng Anh là gì?

đi đầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi đầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đi đầu

  xem dẫn đầu

  đi đầu đoàn biểu tình to head/lead the demonstration

  to be in the vanguard of...; to pioneer

  đi đầu trong việc nghiên cứu vật lý hạt nhân to pioneer research into nuclear physics

  nhà máy chúng tôi đi đầu trong việc sử dụng rôbô our factory pioneered the use of robots