wet fly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet fly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet fly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet fly.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wet fly

    fisherman's fly that floats under the surface of the water

    Antonyms: dry fly

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).