wet ton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet ton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet ton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet ton.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet ton

    * kinh tế

    tải trọng lạnh